Charakteryzuje nas nieustanny rozwój. Dążymy do tego, aby nasza flota była stale poszerzana o pojazdy spełniające coraz bardziej restrykcyjne normy. Obecnie dysponujemy 8 samochodami. Średni staż naszych samochodów wynosi zaledwie 3 lata. Niezawodność naszej floty gwarantuje serwis w autoryzowanych serwisach Renault, ponieważ posiadamy pojazdy tej właśni marki.